Róbert (Viktor) Němeček, akad. arch. sa narodil v Bratislave 8. 3. 1957. Od roku 1964 absolvoval 8 ročníkov ĽŠU na Štefánikovej, neskôr Jesenského ulici v Bratislave, pod vedením odborných pedagógov, akad. maliarov, objavoval tvorivý výtvarný svet. Absolvovanie tejto Ľudovej školy bolo dobrou prípravou na prijatie a štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave, kde po príjímacích skúškach v roku 1972 začal študovať odbor úžitková grafika. V roku 1975 sa uchádzal po prvý krát  o štúdium na VŠVU v Bratislave. Uspel v nasledujúcom roku a bol prijatý na štúdium interiérovej architektúry a výstavníctva v rokoch 1977-1983. V tom čase viedol školu  prof. Kulich, katedru viedol prof. Kuzma a docent Vilhan a Janák. Výtvarné vzdelanie poskytovali aj ďaľší známi pedagógovia ako Vychlopen,Stopiak, Kusý a Castiglione. Počas štúdia  často vystavoval na školských výstavách doma i v zahraničí. Za svoje práce  dostal 3x vyznamenanie rektora VŠVU. Už počas śtúdií  spolupracoval s agentúrou Slovkoncert, Opus a vydavateľstvom ALFA. Vytvoril  veľa návrhov na LP-platne, plagáty a knihy. Po skončení štúdií (v roku 1983) naďalej pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní pri Zväze slovenských výtvarníkov, ktorý zanikol po revolúcii v roku 1989. V rokoch 1986-1992  bol členom kolektívu s názvom PHOTO-DESIGN-STUDIO. Výtvarný kolektív nasadil na tú dobu úplne nový trend v grafike a fotografii. Práce vystavovali na Bienále grafiky v Brne, neskôr na Bienále plagátu  v Lahti (Fínsko) a v Severnej Karolíne (USA). Po zmene režimu Róbert (Viktor) Němeček zaevidoval po názvom Němeček-Design-Studio (NDS) svoje samostatné grafické štúdio, aby  mohol naďalej vykonávať svoju činnosť ako samostatný autor. V roku 1999 spolu so šiestimi výtvarníkmi založil výtvarný spolok SPECTRUM-ART. Toto nezávislé združenie prezentovalo svoje práce hlavne v Monaku, kde  za svoju činnosť dostalo 2x vyznamenanie monackého parlamentu. Zároveň bol ocenený čestnou plaketou prezidenta SR. V súčasnosti sa autor venuje aj  maľbe obrazov do súčasného interiéru. Od roku 2013 do roku 2018 pôsobí ako riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave. a jeho prácu ocenil predseda TTSK 4x Pamätnou plaketou. 10. 12. 2018 bol zvolený za predsedu ZVUZS.
späť